فعالیت ها : شناسایی و خدمات رسانی به آسیب دیدگان اجتماعی مناطق 9 گانه پهنه غرب سطح شهر تهران


1395 - تعداد بازدید ها : 2525
شناسایی و خدمات رسانی به آسیب دیدگان اجتماعی مناطق 9 گانه پهنه غرب سطح شهر تهران

پهنه غرب سطح شهر تهران شامل مناطق 9 گانه  2-5-9-10-17-18-19-21-22 شهرداری تهران تعریف می شد. هر واحد گشتی به عوامل اجرایی گشت (شامل مددکار اجتماعی، مامور نیروی انتظامی و راننده)  اطلاق می گردید که همراه با یک خودرو ون سفید رنگ در قالب های هشت ساعته مشغول شناسایی و ارجاع آسیب دیدگان سطح شهر بودند. تهعدات موسسه کاهش آسیب نور سپید هدایت طی 13 ماه فعالیت در این پروژه و اجرای حدود به 5.000 واحد گشتی به شرح ذیل بود:
- شناسایی، جمع آوری و انتقال صحیح  کلیه آسیب دیدگان اجتماعی در سطح مناطق 9 گانه غرب تهران
- تحویل مددجویان به مراکز پذیرش و ارجاع مشخص شده از جانب شهرداری تهران
- به کار گیری نیروی و تامین انسانی متخصص متناسب با موضوع قرارداد و آموزش مداوم آنها
- تکمیل فرم ها و ارائه گزارشات آماری و عملکردیگالری عکس

ارجاع مددجو به مراکز حمایتی توسط گشت فوریت خدمات اجتماعی-1393
یکی از جلسات آموزش گروهی ماهانه مددکاران گشت فوریت خدمات اجتماعی- زمستان 1392
تقدیر همکاران پروژه گشت از خانم سپیده علیزاده (تابلو تقدیر توسط آقای محسن زکیا مددکار شایسته پروژه نوشته شده است) - زمستان 1393
طرح ضربتی زیر پل ولایت جهت ساماندهی معتادین آن پاتوق با همراهی ماموران اورژانس و آتش نشانی- زمستان 1392
 ناظرین گشت فوریت خدمات اجتماعی (سعید شاهمیر و  نوید جلالی) در طرح ضربتی ساماندهی پاتوق مصرف کنندگان زیر پل ولایت تهران- زمستان 1392
معین 1393
مددکار گشت و فرزند سپیده علیزاده -1393
حضور خانم سپیده علیزاده و آقای حبیب بهرامی در گشت های شبانه فوریت خدمات اجتماعی- زمستان 1392
بازدید شبانه خانم سپیده علیزاده  از فعالیت گشت های فوریت خدمات اجتماعی - 1393
همراهی خانم علیزاده مدیر عامل موسسه نور سپید هدایت در گشت های شبانه فوریت خدمات اجتماعی- زمستان 1392
بازدید آقای امیر حسین قاسمی از دفتر شهردار تهران از فعالیت های گشت ف با همراهی آقای حبیب بهرامی  - 1393
مددجو درحال سوار شدن به ماشین گشت فوریت خدمات اجتماعی-1393
مددکاران و ماموران نیروی انتظامی گشت فوریت خدمات اجتماعی در حال تکمیل فرم و ارجاع مددجو معتاد کارتن خواب-1393
خانواده کارتن خوابی که توسط گشت فوریت خدمات اجتماعی ساماندهی می شوند-1393
مددجویانی که توسط گشت فوریت خدمات اجتماعی ساماندهی می شوند-1393

بازگشت
دیگران را به بازدید از این سایت دعوت کنید