فعالیت ها : ارائه خدمات مددیاری به آسیب دیدگان اجتماعی مستقر در سامانسرا ها


1395 - تعداد بازدید ها : 6171
ارائه خدمات مددیاری به آسیب دیدگان اجتماعی مستقر در سامانسرا ها

موسسه کاهش آسیب نور سپید هدایت طی سال های 1390 و 1391 به آسیب دیدگان مستقر در سامانسرا های (اسلامشهر و لویزان) از طریق تامین نیروی انسانی خدمات مددیاری ارائه داده است.
سامانسرای اسلامشهر: مرکز نگهداری موقت مردان آسیب دیده اجتماعی است که تحت نظارت شهرداری تهران می باشد
نشانی: جاده ساوه، اسلامشهر، نرسیده به میدان نماز، خیابان سوسنگرد، بعد از تالار باغ زندگی، سامانسرای اسلامشهر. تلفن: 02282372600
سامانسرای لویزان: مرکز نگهداری موقت زنان آسیب دیده اجتماعی است که تحت نظارت شهرداری تهران می باشد.
نشانی: تهران، تهرانیارس، خیابان استخر، خیابان 244 شرقی (صفایی فراهانی)، انتهای خیابان بم، سامانسرای لویزان. شماره تماس 02177111000
وظایف موسسه کاهش آسیب نور سپید هدایت طی این قرارداد به شرح ذیل بود:
- تامین و به کار گیری نیروی مددیار بیست و چهار ساعته سامانسراهای لویزان و اسلامشهر
- ارائه خدمات بهینه به مددجویان ارجاع شده به سامانسراهای لویزان و اسلامشهرگالری عکس

مددجویان سامانسرای اسلامشهر
مددجویان سامانسرای لویزان
ارجاع مددجویان به سامانسرای لویزان توسط گشت فوریت خدمات اجتماعی

بازگشت
دیگران را به بازدید از این سایت دعوت کنید