درباره ما

درباره موسسه

موسسه کاهش آسیب نور سپید هدایت

نور سپید هدایت نهادی غیردولتی، غیرسیاسی و مردم نهاد است که در سال ۱۳۸۸ توسط افراد متخصص، تحصیلکرده و علاقمند به حوزه‌های اجتماعی، تحت نظارت سازمان بهزیستی کشور با شماره ثبت ۲۵۲۲۲ تاسیس گردید. حوزه فعالیت این موسسه استان تهران و موضوع فعالیت آن پیشگیری از اعتیاد و اجرای پروژه های تخصصی در حوزه کاهش آسیب‌های اجتماعی است.

home
home

ماموریت

نورسپید هدایت کاهش آسیب‌های اجتماعی به ویژه در حوزه‌ی زنان از طریق، آموزش، پیشگیری و توانمندسازی را رسالت خود می‌داند و می‌کوشد تا با حمایت از زنان، مادران و کودکان آسیب دیده، پناهگاه امنی برای این گروه آسیب‌پذیر در جامعه باشد.

نور سپید هدایت با شناسایی افراد آسیب‌دیده و ارائه خدمات کاهش آسیب به گروه هدف (زنان، مادران و کودکان) آنها را از چرخه آسیب دور کرده و به مسیر درست برای بازگشت به جامعه و زندگی شرافتندانه هدایت کند.

ماموریت

نور سپید هدایت با ارائه طرح‌های تخصصی و جلب حمایت‌های مادی و معـنوی افراد و سـازمان‌ها، از طریق اجرای پروژه‌های کاربردی، بر آن است تا نقشی موثر در کاهش آسیب‌های اجتماعی در حوزه زنان ایفا نماید.

ما در نور سپید هدایت به قدرت انسان برای تغییر خود باور داریم و بی هیچ قضاوتی از زنان، مادران آسیب دیده و کودکان در معرض آسیب حمایت می‌کنیم.

چشم انداز

نورسپیدهدایت در افق 10 ساله (1410 – 1400) سازمانی است پیشرو و مرجع در حوزه کاهش آسیب‌های اجتماعی ناشی از اعتیاد، برای گروه هدف (زنان، دختران و کودکان) با نقشی اثرگذار در نهادهای تصمیم‌ساز و اجرایی؛ مورد اعتماد و مشورت نهادها و سازمان‌های مرتبط؛ دارای تعاملات بین‌المللی، کارآمد، منسجم، پویا، شناخته شده و مستقل؛ جریان‌ساز و تأثیرگذار در عرصه‌های اجتماعی؛ با ایده‌های برتر و مؤثر در بهبود کیفیت زندگی زنان، مادران و کودکان آسیب‌دیده؛ وفادار به روش‌های مشارکت‌جویانه و کوشا در تحقق فراگیر حقوق فردی و اجتماعی زنان در جامعه.

0
مددجوی سرپناه
0
مددجوی توانمندسازی
0
حامیان مالی
0
کل حامیان
معرفی اعضا

اعضای اصلی موسسه نور سپید هدایت

سپیده علیزاده

موسس و مدیرعامل

لورم ایپسوم

لورم ایپسوم

لورم ایپسوم

لورم ایپسوم

مایلید حامی موسسه نور سپید هدایت شوید؟