فعالیت ها : آموزش اجتماع محور پیشگیری از اعتیاد در محیط های فعال


1395 - تعداد بازدید ها : 5178
آموزش اجتماع محور پیشگیری از اعتیاد در محیط های فعال

محیط های فعال شامل محیط کاری و نظامی، محیط شهری و روستایی و مهدکودک ها می باشد. بر اساس تفاهم نامه های با سازمان بهزیستی استان تهران، موسسه کاهش آسیب نور سپید هدایت طی سالهای 1391 تا 1394 مجری طرح اجتماع محور پیشگیری از اعتیاد در محیط های شهری شهرستان تهران بود که طی این فعالیت موارد ذیل را بعمل آورد:
- ارائه جدول گانت و زمان بندی کلاس های آموزشی پیشگیری از اعتیاد
- انجام مصاحبه های گروهی و متمرکز با مردم محله در خصوص نوع آسیب های وابسته به اعتیاد
- تدوین پرسشنامه و ارزیابی سطح سلامت روانی اجتماعی مردم محلات
- برگزاری کارگاه های آموزشی پیشگیری از اعتیاد ویژه مردم محلات
- آنالیز داده ها و ارائه گزارشات به سازمان بهزیستی استان تهرانگالری عکس

راهنمایی
کارشناس  موسسه کاهش آسیب نور سپید هدایت در حال آموزش مردم محل - 1392
همایش پیشگیری از اعتیاد با تدریس خانم سپیده علیزاده- 1393
آموزش پیشگیری از اعتیاد توسط خانم سپیده علیزاده ویژه مردم محله گلستان منطقه 22 شهرداری تهران- 1392
آموزش پیشگیری از اعتیاد ویژه مادران دارای فرزندان دبیرستانی و نوجوان توسط خانم سپیده علیزاده - 1391
کلاس پیشگیری از اعتیاد ویژه مردم محلات با تدریس خانم سپیده علیزاده - 1391
همایش پیشگیری از اعتیاد ویژه جوانان برگزار شده توسط موسسه نور سپید هدایت - 1392
خانم سپیده علیزاده  در حال آموزش پیشگیری از اعتیاد به پسران دبستانی - 1391
خانم سپیده علیزاده  در حال آموزش پیشگیری از اعتیاد به دختران دبستانی - 1391
بنر نصب شده  کلاس پیشگیری از اعتیاد خانم علیزاده - 1391

بازگشت
دیگران را به بازدید از این سایت دعوت کنید