فعالیت ها : فیلم های تصویری از فعالیت های موسسه


1395 - تعداد بازدید ها : 5854
فیلم های تصویری از فعالیت های موسسه

یکی از اهداف موسسه نور سپید هدایت رساندن صدای آسیب دیدگان به جامعه و آگاه سازی مردم از وضعیت آسیب های اجتماعی می باشد. جهت رسیدن به این اهداف طی همکاری با شبکه های تلویزیونی و اینترنتی داخل کشور و مستند سازان داخلی همکاری هایی بعمل آمد. اگرچه به تصویر کشیدن آسیب ها، چالش ها و حاشیه هایی هم از جانب مددجویان و هم از جانب مستند ساازن همراه دارد و دردسر ساز است، اما امید است با این اقدام  به هدف متعالی مان که ساختن دنیایی بهتر از طریق حمایت از قشر آسیب دیده است، نزدیک تر گردیم.گالری فیلم


بازگشت
دیگران را به بازدید از این سایت دعوت کنید