اخبار و رویدادها : بازدید مدیر اجرایی پروژه صندوق جهانی مبارزه با ایدز بهداشت و درمان سازمان زندان های کشوراز زندان مرکزی همدان تیر 1395


1395/04/28 - تعداد بازدید ها : 2856
بازدید مدیر اجرایی پروژه صندوق جهانی مبارزه با ایدز بهداشت و درمان سازمان زندان های کشوراز زندان مرکزی همدان-تیر 1395

بازدید مدیر اجرایی پروژه صندوق جهانی مبارزه با ایدز بهداشت و درمان سازمان زندان های کشوراز زندان مرکزی همدان

به گزارش روابط عمومی اداره کل زندان های همدان ، سپیده علیزاده مدیر اجرایی پروژه صندوق جهانی مبارزه با ایدز اداره کل بهداشت و درمان سازمان زندان ها ی کشور به همراه مهدی موالات سرپرست بهداشت و درمان زندان های استان همدان برای بازدید از فعالیت ها و اقدامات واحد بهداشت و درمان زندان در زمینه طرح بیماریابی فعال سل و اچ آی وی در زندان مرکزی همدان حضور یافت .

علیزاده یکی از شاخص های ارزیابی و رتبه بندی زندان ها را میزان تشخیص زندانیان مبتلا به سل و اچ.آی.وی و همکاری زندان ها در پیشبرد این طرح عنوان کرد.

وی زندان همدان را جز زندان های برتر کشور در اجرای طرح های ملی و میزان همکاری این مرکز   با اداره کل بهداشت و درمان سازمان را در سطح بسیار مطلوب ارزیابی کرد.

علیزاده اثر و بازخورد و دیدگاه سازمان ملل را در گرو پیشبرد ارتقاء طرح ملی بیماریابی فعال سل و اچ.آی.وی عنوان کرد واز بازدیدهای بین المللی قریب الوقوع از زندان همدان به دلیل انجام اقدامات موثر توسط مسئولین خبر داد.

موالات نیز در این بازدید به بیان گزارش و آمار عملکرد طرح ملی ارتقاء بیماریابی فعال سل و اچ.آی.وی در زندان همدان پرداخت.

دکتر موالات با اشاره به اینکه در سال ۹۴ ، ۴۳۶ مورد آزمایش غربالگری بیماری ایدز با استفاده از کیت های تشخیص سریع انجام گرفته است و این درحالی است که تنها در سه ماهه اول سال ۹۵ تعداد ۷۴۴ مورد آزمایش صورت پذیرفته است که این امر از روند بسیار مثبت و شتاب سریع در اجرای این طرح و عزم جدی واحد بهداشت و درمان در شناسایی هرچه سریعتر بیماران HIVمثبت در راستای تعهدات بین المللی کشور حکایت دارد .

در این بازدید علی عزیزی مدیر زندان همدان نیز با اشاره به پتانسیل قابل ملاحظه زندان همدان در اجرای این طرح و آمادگی لازم برای ارتقاء سطح همکاری ها ، اظهار امیدواری کرد ، کارکنان واحد بهداشت و درمان زندان همدان با حداکثر توان این طرح را به ثمر برسانند .

گفتنی است علیزاده در این بازدید از قسمت های مختلف شامل اورژانس بستری ، درمانگاه ، مرکز مشاوره بیماری های رفتاری ، سایت دندانپزشکی و نیز بخش های درمانگاه بند نسوان و مهد کودک بازدید کرد .


لینک مرجع : http://hamedanprisons.ir/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d8%b5%d9%86%d8%af%d9%88%d9%82-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%85/

بازگشت
دیگران را به بازدید از این سایت دعوت کنید