اخبار و رویدادها : نشست كشوري اهميت و ارتقاء سلامت وي‍ژه روساي زندانهاي مركزي و بزرگ كشور خرداد 1395


1395/04/28 - تعداد بازدید ها : 2890
نشست كشوري اهميت و ارتقاء سلامت وي‍ژه روساي زندانهاي مركزي و بزرگ كشور - خرداد 1395

كارگاه دو روزه نشست كشوري اهميت و ارتقاء سلامت وي‍ژه روساي زندانهاي مركزي و بزرگ كشور توسط اداره كل بهداشت و درمان سازمان و صندوق پرو‍ژه جهاني با حضور دكتر تشكريان مدير كل بهداشت و درمان سازمان زندانهاي كشور و خانم سپيده عليزاده مدير اجرايي صندوق پروژه جهاني و همكاري اداره كل زندانهاي استان در حال برگزاري مي باشد .

به گزارش پايگاه اطلاع رساني اداره كل زندانهاي استان ، دكتر تشكريان در تشريح اين خبر عنوان نمود هدف اصلي از تشكيل اين كارگاه آشنايي برنامه بيماريابي فعال سل و اچ/آي/وي در كل كشور و توجيه كامل آن در بين مقامات تصميم گير و اجرايي زندانها و تبادل اطلاعات در زمينه متادون درماني و … بين استانها مي باشد .

وي در پاسخ به اين سوال كه چرا اين نشست در مشهد  برگزار شده است گفت : تجربه خوب مشهد درزمينه كاهش آسيب در حوزه بهداشت و درمان و سيرمنطقي قرنطينه و اقداماتي بسيار خوبي كه در مراكز مراقبت بعد از خروج انجام شده كه مي توان كلينيك مثلثي و درمان هاي متادون درماني  ، بيماريابي،تمركز بر بيماريهاي غير واگير و مزمن مثل ديابت و … و اينكه زندانيان بتوانند بعد از آزادي لينك درماني و ارتباط درماني از چه طريقي و در كجا بايد صورت پذيرد يكي تجربيات بسيار خوب اين استان نام برد كه اين امر سبب شد مشهد را به عنوان نمونه و تبادل اطلاعات بين استانها و الگو برداري  انتخاب كنيم .

وي ادامه داد اين كارگاهها به دليل بازدهي و تبادل اطلاعات خوبي كه بين مسئولين بهداشت و درمان دارد با موضوعات مختلف در ديگر استانها كشور  ادامه خواهد يافت زيرا هدف كار تيمي است و نتيجه خوبي در اقدامات دارد كه مي توان گفت كارگروهي مهم ترين شعاري است كه امسال خواهيم داشت .


لینک مرجع : http://khorasanprisons.ir/2016/05/30/4892/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%83%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D9%88%D9%8A%E2%80%8D%DA%98%D9%87-%D8%B1/

بازگشت
دیگران را به بازدید از این سایت دعوت کنید