اخبار و رویدادها : بازدید مدیر اجرایی پروژه صندوق جهانی دفتر توسعه سازمان ملل متحد در ایران (UNDP) از فعالیت های بهداشت و درمان زندان مرکزی شیراز اسفند 1394


1395/04/28 - تعداد بازدید ها : 5569
بازدید مدیر اجرایی پروژه صندوق جهانی دفتر توسعه سازمان ملل متحد در ایران (UNDP) از فعالیت های بهداشت و درمان زندان مرکزی شیراز-اسفند 1394

هدیه خانقاه پناه مدیر اجرایی پروژه صندوق جهانی در دفتر توسعه سازمان ملل کتحد در ایران (UNDP) و سپیده علیزاده، مدیر اجرایی پروژه صندوق جهانی در سازمان زندان ها از امکانات مرکز بهداشتی و درمانی زندان مر کزی شیراز بازدید کردند . نماینده سازمان ملل ضمن بازدید ویژه از کلینیک مثلثی زندان مرکزی شیراز ، این کلینیک را یکی از موفق ترین کلینیک های بهداشت و درمان زندانها به لحاظ کمی و کیفی درکشور دانست و از مدیریت و کادر بهداشت و درمان زندان مرکزی قدردانی نمود. هدیه خانقاه پناه در پایان، ابراز امیدواری نمود که این کلینیک مثلثی بتواند همچنان با این سطح کیفیت به فعالیت خود ادامه دهد و در زمینه تعامل و تجهیز کلینیک مثلثی در زندان مرکزی شیراز قول مساعد داد.


لینک مرجع : http://farsprisons.ir/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D8%AA/

بازگشت
دیگران را به بازدید از این سایت دعوت کنید