اخبار و رویدادها : اعضای کمیته کشوری ایدز از فعالیتهای کلینیک مثلثی زندان مرکزی شیراز بازدید کردند تیر 1395


1395/05/07 - تعداد بازدید ها : 4879
 اعضای کمیته کشوری ایدز از فعالیتهای کلینیک مثلثی زندان مرکزی شیراز بازدید کردند-تیر 1395

اعضای کمیته کشوری ایدز با هدف بررسی وضعیت زندانها در پیشگیری از HIV متشکل از نمایندگان NGO های سازمان ملل، فعالان کشوری HIV از فعالیتهای کلینیک مثلثی زندان مرکزی شیراز بازدید کردند. در این بازدید سپیده علیزاده مدیر اجرایی پروژه صندوق جهانی در سازمان زندانها بازدیدکنندگان را همراهی کرده و فعالیت های کلینیک مثلثی زندان مرکزی شیراز (زندان عادل آباد) را معرفی کرد. هدیه خانقاه پناه مدیر اجرایی پروژه صندوق جهانی در دفتر توسعه سازمان ملل در ایران، دکتر علیرضا وثیق از دفتر ایدز سازمان ملل متحد در ایران، دکتر شهرام ضرابیان از انجمن تنظیم خانواد، سرکار خانم گودرزی کارشناس وزارت کشور و ناهید مدرسی و زهرا کدخدا از وزارت بهداشت در این بازدید حضور داشتند. این بازدید با حضور مدیرکل بهداشت و درمان سازمان زندانها و مدیر کل زندانهای استان فارس و همراهی ایشان صورت پذیرفت


لینک مرجع : http://farsprisons.ir/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D9%84-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%B1/

بازگشت
دیگران را به بازدید از این سایت دعوت کنید