قوانین و مقررات


با توجه به اینکه مبالغ دریافتی از شما عزیزان در هر لحظه امکان صرف شدن در زمینه تهیه نیازهای اعضاء تحت حمایت موسسه را دارا خواهد بود ، لذا امکان بازگشت وجوه واریزی وجود نخواهد داشت.
دیگران را به بازدید از این سایت دعوت کنید